Diesel elektroagregati za polikliniku Zadar

Diesel elektroagregati za polikliniku Zadar

Isporuka, montaža i puštanje u pogon diesel elektroagregata

Aug 1, 2013

Tvrtka MEP je, u sklopu izgradnje Poliklinike Zadar, isporučila, montirala i instalirala dva dizel električna agregata za

potrebe pomoćnog napajanja objekta u sklopu izgradnje Poliklinike Zadar.

Tvrtka MEP je u srpnju isporučila:

  1.  Diesel električni agregat snage 905 kVA
  2.  Diesel električni agregat snage 695 kVA

 Radi se o automatskim, stacioniranim dizel-agregatskim postrojenjima u kontejneru za vanjsku ili unutarnju montažu s

ATS komutacijskim modulom kao zasebne cjeline.