MEP d.o.o. u postupku implementacije norme 14001:2004 za zaštitu okoliša

MEP d.o.o. u postupku implementacije norme 14001:2004 za zaštitu okoliša

Politika zaštite okoliša tvrtke MEP

Sep 22, 2014

Svjesni problema prekomjernog zagađenja i potrebe očuvanja okoliša, u globalnom i lokalnom smislu, a uzimajući u obzir djelatnosti tvrtke MEP i naš mogući utjecaj na okoliš, obavezujemo se na odgovorno i pažljivo upravljanje okolišem, usvajanjem i primjenom sustava sukladnog normi ISO 14001:2004.

Trajno ćemo vrednovati svoje djelatnosti prodaje, instalacija, servisa i održavanja energetskih i rashladnih sustava za telekome i računalne centre s namjerom da, gdje je god to moguće, koristimo sredstva i provodimo postupke s najmanjim negativnim utjecajem na okoliš.
Trajna nam je dužnost održavati zakonsku usklađenost s primjenjivim međunarodnim i nacionalnim zakonovodstvom.

Obavezujemo se:


- Neprekidno poboljšavati vlastiti sustav upravljanja okolišem u cilju poboljšavanja rezultata te sprečavanja onečišćenja

- Održavati trajni nadzor nad štetnim utjecajima koji su posljedica obavljanja naših djelatnosti, te na taj način trajno poboljšavati vlastiti utjecaj na očuvanje zdravog okoliša u skladu s načelom održivog razvoja 

- Sustavno raditi na smanjenju količine otpadnih tvari i gdje je to moguće na njihovom ponovnom korištenju

- U obavljanju svojih djelatnosti smanjivati potrošnju energije rijetkih i neobnovljivih resursa

- Godišnje definirati ciljeve zaštite okoliša, pratiti njihovo ostvarenje putem programa te provoditi ocjenjivanje ostvarenog

MEP će slijediti politiku odgovornosti i uske povezanosti s lokalnom zajednicom, također ćemo osigurati da naši dobavljači i drugi poslovni partneri budu upoznati sa načelima zaštite okoliša te da ih se pridržavaju prilikom međusobne suradnje.

Politika upravljanja zaštitom okoliša odnosi se na ukupnost poslovanja MEP i sustavno će se ugrađivati u interne akte i poslovne dokumente, a Uprava društva će svojom privrženošću ovoj Politici stvarati ozračje, uvjete i sredstva za njenu realizaciju.