Tvrtka MEP je certificirala Integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem

Tvrtka MEP je certificirala Integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem

Integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem tvrtke MEP d.o.o.

Nov 10, 2014

Od samog početka nastojimo postići najviši nivo kvalitete poslovanja. Od 2009. godine imamo implementiran i certificiran sustav kvalitete u području djelovanja: Prodaja, projektiranje, implementacija i održavanje energetskih i rashladnih sustava za telekomunikacijske i podatkovne centre. Na taj način nastojimo kontinuirano poboljšavati naše poslovne aktivnosti i kvalitetu naših proizvoda i usluga.

Svjesni problema prekomjernog zagađenja i potrebe očuvanja okoliša u globalnom i lokalnom smislu, u svakodnevnom radu činimo sve kako bismo povećali svoju, ali i svijest kupaca i dobavljača o značajnim aspektima okoiša i načinima minimizacije negativnih utjecaja na prirodu. U skladu s navedenim, implementirali smo sustav zaštite okoliša prema normi ISO 14001:2004 kojeg smo u listopadu 2014. godine i certificirali. Certifikaciju je subvencionirao HAMAG u sklopu programa Poduzetnički impuls 2014.

Politika i ciljevi kvalitete i okoliša su dio cjelovite poslovne politike i ciljeva poslovanja poduzeća MEP d.o.o.

U cilju osiguranja maksimalne kvalitete naših proizvoda, usluga i zaštite okoliša, tvrtka MEP je uvela Integrirani sustav kvalitete i zaštite okoliša prema zahtjevima ISO normi 9001:2008 i 14001:2004 za kojeg smatramo da je temelj u zadovoljenju najviših zahtjeva od strane kupaca, struke, sustava i ostalih s kojima dolazimo u doticaj u našem svakodnevnom djelovanju te na taj način potvrđujemo jak osjećaj društvene odgovornosti.