Rekonstrukcija sustava besprekidnog napajanja Hrvatske radiotelevizije

Rekonstrukcija sustava besprekidnog napajanja Hrvatske radiotelevizije

Tvrtka MEP je izvršila djelomičnu rekonstrukciju sustava besprekidnog napajanja ukupne snage 1,6 MVA

Nov 11, 2014

Tvrtka MEP d.o.o. je izvršila djelomičnu rekontrukciju sustava besprekidnog napajanja (UPS) Hrvatske radiotelevizije ukupne snage 1,6 MVA koja uključuje:

- zamjenu vitalnih dijelova UPS uređaja
- dobavu i ugradnju zamjenskog seta baterija za dio UPS uređaja
- zbrinjavanje starih baterija
- dobavu i ugradnju besprekidne statičke sklopke STS snage 160A

Radovi su izvršeni u ugovorenom roku i bez prekida u napajanju.