Diesel električni agregati za kontejnerski terminal Brajdica

Diesel električni agregati za kontejnerski terminal Brajdica

Isporuka diesel električnih agregata

Mar 21, 2013

‌Tvrtka MEP je izvršila dostavu, montažu i puštanje u rad dva diesel električna agregata za potrebe napajanja

rashladnih komora/kontejnera stacioniranih na kontejnerskom terminalu Brajdica u Rijeci.

Isporučena postrojenja su snaga 110kVA i 905kVA.