Pomorski centar za obuku pomoraca A.M.V. International
19/07/2012
Sveučilišni računski centar (SRCE) – klimatizacija za posebnu računalnu opremu
11/02/2013

Apave Mare Trening centar

Pomorski simulatori

Apave Mare Trening centar nedavno je nadograđen i proširen sa Anchor Handling simulatorom. Apave Mare je centar koji obučava pomorce te nudi širok raspon tečajeva za pomorce s naglaskom na „offshore“ industriju.

Njihov novo opremljen trening centar u Splitu koristi niz Transas simulatora uključujući „Full mission bridge with Dynamic Positioning, Anchor Handling bridge“, ECDIS učionice i simulatore tekućeg tereta.

  Opis projekta


Inženjering, isporuka, montaža i puštanje u pogon pomorskih simulatora za kompleks.

  Instalirana oprema


Transas, MEP konzole i IT oprema

  Vremenski period


2012.