KRATKI OPIS PROJEKTA


MEP je lider na regionalnom tržištu centra simulatora sustava za navigaciju u pomorstvu gdje ta djelatnost ostvaruje iznimne godišnje stope rasta prodaje i predstavlja jednu od najznačajnijih poslovnih aktivnosti u tvrtki.

Glavni problem kojeg MEP d.o.o. Rijeka želi riješiti, a koje utječe na buduće poslovanje je neadekvatnost trenutnog poslovnog i proizvodnog prostora za postojeće proizvode i usluge, a posebice za razvoj novih proizvoda i usluga. Također, za daljnji razvoj, komercijalizaciju i jačanje kvalitete navedenih proizvoda i usluga potrebno je osim prostornih kapaciteta osigurati nove, tehnički poboljšane strojeve, opremu i alat jer trenutno postojeći nisu adekvatni ili su količinski nedostatni, zbog svakodnevne upotrebe u poslu.

Stoga je SVRHA PROJEKTA: povećanje obima proizvodno-uslužnih kapaciteta tvrtke MEP ulaganjem u izgradnju vlastitog proizvodnog pogona te unapređenjem tehnološke strukture poduzeća.

OPĆI CILJ


Cilj projekta usmjeren je na rast i razvoj Društva koji spada u male poduzetnike, povećanje njegove konkurentnosti, poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti kroz izgradnju i opremanje novih poslovno proizvodnih kapaciteta, te posljedično na povećanje tržišnog udjela na postojećim tržištima i osvajanja novih tržišta.

POSEBNI CILJ


Specifični ciljevi projekta u skladu su s ciljevima Poziva „Kompetentnost i razvoj MSP“, što uključuje: navedeno smanjenje redovnih troškova poslovanja i povećanje proizvodnih kapaciteta, uvođenje novih proizvoda, značajno povećanje prihoda od prodaje, povećanje izvoza, te nova zapošljavanja. Sufinanciranjem ovog projekta osigurat će se brži povrat ulaganja i potvrditi opravdanost investicije.

 

Projekt direktno i značajno doprinosi POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI POZIVA:


  1. NETO OTVORENA RADNA MJESTA: Društvo će dvije godine nakon provedbe projekta zapošljavati 18 novih djelatnika (povećanje od 53%)
  2. POVEĆANI PRIHODI OD PRODAJE: dvije godine nakon provedbe projekta prihod će se povećati za 41%
  3. POVEĆANI PRIHODI OD IZVOZA: dvije godine nakon provedbe projekta očekuje se porast prihoda od izvoza za 34,20%

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

"Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)“:


Ukupna vrijednost investicije iznosi

10.216.012,96 kn


Dio koji se osigurava iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi

4.899.598,03 kn

"Razdoblje provedbe projekta (od - do):


provedba projekta započinje

11-2017. godine


Rok za dovršenje provedbe projekta je

10-2018. godine.