KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt se sastoji od implemenatacije poslovno informacijskog sustava. Zasniva se na sveobuhvatnoj analizi postojećeg stanja sa svrhom definiranja idealnog ili željenog stanja. Integrirani poslovno informacijski sustav može osigurati pouzdanu i kvalitetnu informacijsku podlogu, koja mora u željenom trenutku sadržavati sve bitne elemente kako bi se donijela optimalna odluka.

Elementi projekta tj. poslovni procesi čije je unapređenje predviđeno uvođenjem novih programskih rješenja su:

Upravljanje odnosima s kupcima (CRM)
Upravljanje prodajom
Upravljanje nabavom
Upravljanje projektima
Upravljanje proizvodnjom (MRP)
Upravljanje skladištem
Računovodstvo
Upravljanje ljudskim resursima (HRM)
Ostalo

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA


Cilj projekta je doprinijeti razvoju malih i srednjih poduzeća kroz jačanje konkurentnosti poslovanja tvrtke MEP d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

integriran poslovno informacijski sustav
potpuna pokrivenost poslovnih procesa
automatizacija poslovnih procesa
brzo i efikasno administriranje i promptna analitika poslovnih procesa
unapređenje i usklađivanje s rastućim zahtjevima korisnika, partnera te internim potrebama Društva
bolji protok informacija kako interno tako i eksterno
značajne uštede kroz sustav stalne automatske kontrole i nalitike pojedinih segmenata poslovanja
povećanje konkurentnosti Društva

"Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)“:


Ukupna vrijednost investicije projekta

404.500,00 HRK


Bespovratna sredstva

210.340,00 HRK

"Razdoblje provedbe projekta (od - do):


provedba projekta započinje

04.11.2019. godine


Rok za dovršenje provedbe projekta je

04.11.2020. godine.


Kontakt osoba

Neven Kundija, neven@mep.hr


Implementacija i razvoj ERP sustava sufinancirani su iz Europskog fonda za regionalni razvoj.