Provedeni postupci nabave


Naručitelj dana 23. svibnja 2018. godine donosi Odluku o odabiru u postupku nabave: Nabava i ugradnja kranske (dvogredne mosne) dizalice, evidencijski broj nabave: 10 – 04 – 18 – MEP.


Naručitelj MEP d.o.o., dana 07. svibnja 2018. godine objavljuje izmjenu Dokumentacije za nadmetanje za Nabavu i ugradnju kranske (dvogredne mosne) dizalice

Rok za dostavu ponude: 17. svibnja 2018. godine do 14:00 sati.


Naručitelj MEP d.o.o., dana 20. travnja 2018. godine objavljuje nabavu br. 10-04-18-MEP, Nabava i ugradnje kranske (dvogredne mosne) dizalice

Vrsta nabave: roba
Rok za dostavu ponude: 11. svibnja 2018. godine do 14:00 sati

Za preuzimanje dokumentacije kliknite:

Dokumentacija za nadmetanje


Evidencijski broj nabave: 04 - 01 - 18

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.05.0322, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine, tvrtka MEP d.o.o. dana 10. siječnja 2018. godine objavljuje Obavijest o nabavi

Predmet nabave su građevinsko-obrtničko-instalaterski radovi novog poslovnog objekta društva MEP d.o.o. u sklopu projekta „Ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog objekta društva MEP s ciljem diversifikacije poslovanja“.

Predmet nabave je podijeljen u dvije (2) grupe:

Grupa 1 – Izvođenje građevinsko – obrtničkih radova
Grupa 2 – Izvođenje vodoinstalaterskih, elektroinstalaterskih te strojarsko instalaterskih radova

Datum objave: 10. siječnja 2018. godine
Vrsta nabave: radovi
Rok za dostavu ponuda: 31. siječnja 2018. godine do 15:00 sati

Za preuzimanje dokumentacije, kliknite

Pitanja i odgovori

Izmjena dokumentacije za nadmetanje

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku br. 04-01-18 - Grupa 1

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku br. 04-01-18 - Grupa 2


Evidencijski broj nabave 09 – 03 – 18 – MEP.

Nabava i ugradnja kranske (dvogredne mosne) dizalice u sklopu projekta „Ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog objekta društva MEP s ciljem diversifikacije poslovanja“ , koja se provodi sukladno Prilogu 4.

Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.05.0322, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine.

Vrsta nabave: roba
Rok za dostavu ponuda: 3. travnja u 2018. godine do 12:00 sati

Za preuzimanje dokumentacije, kliknite.


Naručitelj MEP d.o.o., dana 13. travnja 2018. godine donosi Odluku o poniątenju postupka nabave br. 09-03-18-MEP, Nabava i ugradnje kranske (dvogredne mosne) dizalice.