MEP d.o.o. je potpisao Ugovor o dodijeli bespovratnih potpora

MEP d.o.o. je 19. prosinca 2017. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog subjekta društva MEP s ciljem diversifikacije poslovanja“ s Ministarstvom gospodarstva,  poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Nositelj projekta: MEP d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 10.216.012,96 kn
EU udio u financiranju projekta: 4.899.598,03 kn
Razdoblje provedbe: 11.2017. godine – 10.2018. godine
Voditelj projekta: Mirko Bogdanović, mirko@mep.hr
Administrativni asistent projekta i kontakt osoba: Caroll Kregar, caroll@mep.hr
Financijski asistent projekta: Ksenija Nekić, ksenija@mep.hr

KRATKI OPIS PROJEKTA


MEP je lider na regionalnom tržištu centra simulatora sustava za navigaciju u pomorstvu gdje ta djelatnost ostvaruje iznimne godišnje stope rasta prodaje i predstavlja jednu od najznačajnijih poslovnih aktivnosti u tvrtki.

Glavni problem kojeg MEP d.o.o. Rijeka želi riješiti, a koje utječe na buduće poslovanje je neadekvatnost trenutnog poslovnog i proizvodnog prostora za postojeće proizvode i usluge, a posebice za razvoj novih proizvoda i usluga. Također, za daljnji razvoj, komercijalizaciju i jačanje kvalitete navedenih proizvoda i usluga potrebno je osim prostornih kapaciteta osigurati nove, tehnički poboljšane strojeve, opremu i alat jer trenutno postojeći nisu adekvatni ili su količinski nedostatni, zbog svakodnevne upotrebe u poslu.

Stoga je SVRHA PROJEKTA: povećanje obima proizvodno-uslužnih kapaciteta tvrtke MEP ulaganjem u izgradnju vlastitog proizvodnog pogona te unapređenjem tehnološke strukture poduzeća.

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

  1. Izgradnja novih prostornih kapaciteta tvrtke
  2. Nabava i implementacija novih strojeva, opreme i alata za proizvodno-uslužnu djelatnost
  3. Sudjelovanje na sajmu
  4. Promidžba i vidljivost
  5. Upravljanje projektom i administracija

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je doprinijeti razvoju MSP-a kroz jačanje konkurentnosti poslovanja tvrtke MEP d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu. Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

"Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)“:


Ukupna vrijednost investicije iznosi

10.216.012,96 kn


Dio koji se osigurava iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi

4.899.598,03 kn

"Razdoblje provedbe projekta (od - do):


provedba projekta započinje

11-2017. godine


Rok za dovršenje provedbe projekta je

10-2018. godine.