MDC – Mini Data Centre
20/05/2015
Kaufland Hrvatska K.D.
19/07/2015

Grad Rijeka

Održavanje sustava besprekidnog napajanja (UPS)

Opis projekta

Održavanje aktivne i pasivne komunikacijske i druge opreme (UPS besprekidna napajanja).

Instalirana oprema

MGE, APC