Podatkovni centar Križ
21/05/2013
Konzum
19/07/2013

Poliklinika Zadar

Isporuka, montaža i puštanje u pogon diesel elektroagregata

Opis projekta

Tvrtka MEP je, u sklopu izgradnje Poliklinike Zadar, isporučila, montirala i instalirala dva dizel električna agregata snaga 905 kVA i 695 kVA za potrebe pomoćnog napajanja objekta u sklopu izgradnje Poliklinike Zadar.

Instalirana oprema

Teksan

Vremenski period

2013.