Grad Rijeka


Održavanje sustava besprekidnog napajanja (UPS)

Opis projekta


Održavanje aktivne i pasivne komunikacijske i druge opreme (UPS besprekidna napajanja).

Instalirana oprema


MGE, APC