Kontejnerski terminal Brajdica


Isporuka, montaža i puštanje u rad diesel električnih agregata

Opis projekta


Tvrtka MEP je izvršila dostavu, montažu i puštanje u rad dva diesel električna agregata snaga 110kVA i 905kVA za potrebe napajanja rashladnih komora/kontejnera stacioniranih na kontejnerskom terminalu Brajdica u Rijeci.

Instalirana oprema


Teksan

Vremenski period


2013.