Poliklinika Zadar


Isporuka, montaža i puštanje u pogon diesel elektroagregata

Opis projekta


Tvrtka MEP je, u sklopu izgradnje Poliklinike Zadar, isporučila, montirala i instalirala dva dizel električna agregata snaga 905 kVA i 695 kVA za potrebe pomoćnog napajanja objekta u sklopu izgradnje Poliklinike Zadar.

Instalirana oprema


Teksan

Vremenski period


2013.